Stigende kompleksitet omkring skatteforhold

Årsopgørelsen for 2023 har været klar på SKATs hjemmeside siden medio marts måned og forskudsopgørelsen for år 2024 har nu været gældende i 5 måneder.

Begge rapporteringer fra SKAT kræver en gennemgang for at kontrollere, at der ikke er fejl eller andre forhold, du skal reagere på – Du har faktisk en pligt til at sikre, at din årsopgørelse er korrekt. Men reglerne er blevet mere komplekse og ofte er beskrivelserne fra SKAT lange og nogle gange mindre forståelige.

Restskat eller penge tilbage

Hvorvidt du skal have penge tilbage eller får en restskat fremgår ret tydeligt på forsiden af årsopgørelsen, men de beskrivelser som SKAT indsætter længere nede på side 1 på årsopgørelsen, kan være mere vanskelige at forstå.

To forhold som vedrører rigtig mange, og som SKAT skriver om i årsopgørelsen:

  • Manglende oplysninger om værdipapirer.
  • Du har indbetalt et større beløb på ratepension end du får fradrag for.

Begge forhold bør du klart reagere på, selvom manglende reaktion fra dig ikke betyder, at årsopgørelsen ikke dannes.

Såfremt du ikke får indberettet de oplysninger, som SKAT mangler vedrørende dine værdipapirer, kan du risikere at din skat bliver forkert.

Vær opmærksom på ratepension

For ratepension er fejlen ofte, at du både har indbetalt via din løn og også indbetalt privat. Hvis du ikke gør noget aktivt, vil du ikke få fradrag for det, for meget, indbetalte beløb, men du vil alligevel blive beskattet ved udbetalingen.

Du kan enten få det for meget indbetalte ratepensions beløb udbetalt igen eller overført til en livrente.

Forkerte foreløbige indberetninger af arbejdsmarkedspension

SKAT har for år 2023 sendt mange meddelelser ud omkring, at de foreløbigt indberettede beløb for arbejdsmarkedspensioner var forkerte, hvilket har bremset for en korrekt årsopgørelse og efter udløbet af en indsigelsesfrist medført en ny årsopgørelse. Også en sådan rettelse bør du som skatteyder kontrollere.

Forskudsopgørelsen 2024 og boligskat

I forskudsopgørelsen for år 2024 er der fremkommet et nyt beløb til opkrævning sammen med indkomstskat, AMBI og ejendomsværdiskat, nemlig grundskyld, som tidligere blev betalt direkte til kommunen sammen med diverse afgifter til affald, rottebekæmpelse, spildevand m.v. Det betyder i sig selv, at dit månedlige fradrag vil blive mindre.

Samtidig skal du forholde dig til om du vil indefryse en eventuel stigende boligskat – og hvad betyder det så? SKAT tilbyder, at såfremt din ejendoms-værdiskat og grundskyld stiger i år 2024, kan du få henstand med betaling heraf indtil du sælger din ejendom, dog med tillæg af årlige renter. Det er vigtigt at bemærke, at det nu er en ordning, du positivt skal framelde dig, hvis du ikke ønsker at oparbejde en gæld. Frameldelse sker via forskudsopgørelsen 2024 på SKAT.Borger.dk.

Ny skattereform

Endelig er den stort anlagte skattereform blevet vedtaget, så nu skal du til at forholde dig til nye grænser for både nogle fradrag og for indtægter af forskellig størrelse, men du har god tid til at sættes dig ind i reglerne, da de fleste forhold først gælder fra år 2026. Du skal især bemærke at beskæftigelsesfradraget stiger samt at der indføres særlig gunstige forhold for de seniorer som fortsætter på arbejdsmarkedet. Endvidere indføres en ny mellemskat ligesom top-topskatten også blev vedtaget.

Download som pdf

Vores kompetencer spænder bredt 
– skal vi også rådgive dig?

Se vores ydelser

cta ikon
bubble