Skattefri seniorpræmie, hvis du fortsætter med at arbejde

Rammer du snart folkpensionsalderen, så kan du få en skattefri seniorpræmie, hvis du fortsætter med at arbejde.

Fortsætter du med at arbejde, selvom du er berettiget til folkepension, kan du få en skattefri seniorpræmie på 43.697 kr det første år. Fortsætter du med at arbejde det andet år, kan du få en skattefri seniorpræmie på 26.010 kr.

Kriterier for skattefri seniorpræmier

Du skal opfylde følgende betingelser for at få den skattefrie seniorpræmie

Seniorpræmie ved arbejde det første år

  • Du skal være født d. 1. januar 1954 eller senere.
  • Du skal have haft mindst 1560 løntimer i de 12 måneder du arbejder, efter at du har opnået folkepensionsalderen. Det svarer til et gennemsnit på 30 timer om ugen. 
  • Din gennemsnitlige månedlige timeløn skal have været mindst 123,97 kr. (2020) og 126,82 (2021)

En seniorpræmie udgør det første år 43.697 kr. skattefrit.

Seniorpræmie ved arbejde det andet år

Ønsker du at fortsætte med at arbejde det andet år efter, du har opnået folkepensionsalderen, har du mulighed for at optjene yderligere en seniorpræmie.

  • Du skal være født 1. januar 1954 eller senere.
  • Du skal have haft mindst 1560 løntimer fra 13 – 24 måneder efter, du har opnået folkepensionsalderen. Det svarer i gennemsnit til 30 timer om ugen.
  • Din gennemsnitlige månedlige timeløn skal have været mindst 123,97 kr. (2020) og 126,82 (2021)

En seniorpræmie udgør det andet år 26.010 kr. skattefrit.

Det er ikke et krav, at du skal være berettiget eller have modtaget den første seniorpræmie for, at du kan optjene ret til den anden seniorpræmie.

Søg om udbetaling af seniorpræmie

Er du lønmodtager, får du automatisk den første seniorpræmie udbetalt. Seniorpræmien for det andet år bliver udbetalt 2 år efter, du har opnået folkepensionsalderen. 

Er du selvstændig skal du søge om seniorpræmie på borger.dk.

Søg eller læs mere om seniorpræmie her. 

Vores kompetencer spænder bredt 
– skal vi også rådgive dig?

Se vores ydelser

cta ikon
bubble