Så er det igen selvangivelsestid

Årsopgørelsen 2023

Årsopgørelsen for 2023 er klar på SKATs hjemmeside fra mandag den 11. marts 2024. Hvis du er villig til at sidde lidt i kø, er den forventeligt klar allerede i weekenden op til den 11. marts.

På din årsopgørelse fremgår det, om du skal have penge tilbage eller har betalt for lidt i skat i 2023. Hvis den foreliggende årsopgørelse ikke er korrekt, har du pligt til som lønmodtager at rette oplysningsskemaet inden den 1. maj 2024.

Fokuspunkter

Du skal have fokus på følgende felter på dit oplysningsskema, hvor vi ofte ser fejl:

  • Der er fradrag for befordring til og fra arbejde, når man har mere end 12 km på arbejde, så længe ens transport ikke er arbejdsgiverbetalt. Man skal selv sørge for indberetning af fradraget ved at indtaste antal arbejdsdage, hvor man har kørt på arbejde i 2023.
  • Der kan fratrækkes serviceydelser udført i 2023. Der kan fratrækkes op til kr. 6.600 for hver person over 18 i ens husstand. Fradraget inkluderer omkostninger til rengøring, vinduespudsning, havearbejde og børnepasning.
  • Ved udlejning af ens bolig, sommerhus, bil, båd, campingvogn eller lignende, skal der indberettes et skattemæssigt resultat af denne udlejning. Vær særligt opmærksom på korrekt indberetning, hvis udlejning sker uden brug af en platform, som indberetter indtægter direkte til SKAT. F.eks. har bureauer der udlejer sommerhuse, indberetningspligt overfor SKAT.
  • Indkomst eller formue fra udlandet skal oplyses til SKAT. Som eksempel skal det angives, hvis man ejer en ejendom i udlandet. Også selvom der er betalt skat i udlandet.

Opmærksomhed omkring indbetalinger til ratepensioner

I 2023 er loftet over fradrag for indbetalinger til ratepensioner på kr. 60.900. Hvis man har indbetalt mere på en ratepension end samlet kr. 60.900 skal der reageres, da man ikke får fradrag for den ekstra indbetaling, selvom beløbet vil blive beskattet på udbetalingstidspunktet. Overskydende indbetaling ses ofte, især hvor man både har en arbejdsgiverpensionsordning og en privat pensionsordning ved siden af.

Man kan kontakte sit pensionsselskab eller bank for at få samlede indbetalinger over kr. 60.900 tilbage eller overført til en anden pensionsordning med fradragsret, men det er ikke uden omkostninger.

Hvis din årsopgørelse viser en restskat

Du kan spare penge ved at betale din restskat for 2023 allerede nu eller senest den 2. juli 2024.

I perioden 1. januar til 1. juli 2024 opkræver SKAT nemlig en dag-til-dag-renten, som i år er på 5,5 % p.a. Fra 2. juli 2024 skal der betales et fast tillæg på 7,5 %. Det er dermed ikke billigt at have ubetalt restskat, da renten ikke er fradragsberettiget.

Vil du betale din restskat, skal du logge på TastSelv Privat og under fanen for betaling; "Betal skat for 2023" betale restskatten. Her kan du også beregne renten indtil betalingsdagen.

Hvis restskatten ikke betales frivilligt

Hvis restskatten ikke betales senest den 2. juli 2024, vil SKAT overføre op til kr. 23.973 inkl. renter i forskudsskatten for 2025. Dette medfører dermed mindre lønudbetalinger i 2025.

Hvis restskatten er større end kr. 23.973, vil der stadig blive overført kr. 23.973 i forskudsskatten for 2025, samtidig med at resten vil blive opkrævet i 3 rater i henholdsvis august, september og oktober måned 2024.

 

Download som pdf

Vores kompetencer spænder bredt 
– skal vi også rådgive dig?

Se vores ydelser

cta ikon
bubble