Nye regler påvirker salg af fast ejendom indenfor familien

Mange går måske med planer om overdrage fast ejendom videre i familien, men nye regler og ejendomsvurderinger kan gøre det dyrere – eller billigere – at overdrage den faste ejendom i familien.

Vurderingsstyrelsen har meldt ud, at styrelsen vil komme med nye ejendomsvurderinger, og at de første allerede vil blive sendt ud i efteråret 2021. 

Dette skyldes ifølge styrelsen, at systemet bag de nuværende offentlige ejendomsvurderinger indeholder fejl, der har medvirket til, at ejendomme i dag er vurderet til en pris, som ikke er i overensstemmelse med markedsprisen. 

Går du derfor med planer om, at familieoverdragelse af faste ejendomme, så bør du måske overveje at fremrykke planer, inden de nye offentlige vurderinger.

Skal du sælge nu eller vente? 

I dag er reglerne, at du kan sælge fast ejendom indenfor familie til +/- 15 % af den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Men skattestyrelsen har nu udarbejdet et nyt udkast til et regelsæt, hvor de forslår, at du fremover kan sælge fast ejendom indenfor familien til +/- 20 % i stedet for de nuværende +/- 15 %. 

Forventer du derfor, at den nye vurdering vil give en væsentlig stigning i den offentlige ejendomsvurdering, så vil det være en fordel at overdrage den faste ejendom, inden de nye regler træder i kraft. Forventer du omvendt, at den nye vurdering vil være væsentlig lavere, vil det være en fordel at vente.

 

Vores kompetencer spænder bredt 
– skal vi også rådgive dig?

Se vores ydelser

cta ikon
bubble