Husk at afholde ferie inden d. 31. december 2021

Har du eller dine medarbejdere ferie til gode, som er optjent i perioden fra d. 1. september 2020 til og med d. 31. august 2021, er det vigtigt, at feriedagene afvikles inden d. 31. december 2021 – ellers bortfalder retten til både ferie og feriepenge som udgangspunkt. Dette blev besluttet i forbindelse med den nye Ferielov i 2018. 

Her skal mindst fire uger (20 dage) som udgangspunkt afholdes, hvorimod det er muligt at få overført den femte og sidste ferieuge til det nye år. Dette skal dog aftales inden udgangen af 2021, hvorfor det er vigtigt, at både lønmodtagere og arbejdsgivere er opmærksomme på dette.

Muligheden for at overføre ferie til næste år 

Som lønmodtager er det nemlig muligt at overføre den femte ferieuge til næste ferieafholdelsesperiode, såfremt man ikke ønsker at bruge den nu.

Næste ferieafholdelsesperiode løber fra den 1. september 2021 til og med den 31. december 2022.

Overførslen af ferie eller feriepenge skal dog aftales internt lønmodtager og arbejdsgiver imellem og skal være afstemt gennem en skriftlig aftale inden det nye år. Uden en sådan aftale udbetales den femte ferieuge automatisk i det nye år. 

Her står virksomheder for at udbetale ferien til medarbejderen senest den 31. marts 2022. Medarbejderen skal således ikke selv anmode om, at få feriepengene udbetalt.

Denne mulighed gælder dog ikke for ferie, som er optjent i perioden d. 1. januar til og med 31. august 2019, da disse feriedage, i følge reglerne, skal være helt afviklet inden d. 31. december 2021. Afvikles disse feriedage ikke, vil de gå helt tabt. 

Vi gør opmærksom på, at der i enkelte kollektive overenskomster kan være aftalt, at ferie ikke kan overføres, ligesom der for lønmodtagere på barsel, i sygdom eller i jobskifte gælder andre regler.

Her henviser vi til Borger.dk

Vores kompetencer spænder bredt 
– skal vi også rådgive dig?

Se vores ydelser

cta ikon
bubble