Godtgørelse for elafgift

I 2022 blev det vedtaget at sænke el-afgifterne for 2023. Dette har betydning for den elafgift, der kan godtgøres på momspligtige virksomheders momsindberetninger.

De nye satser for 2023

Momspligtige virksomheder kan i 2023 få godtgjort hele elafgiften bortset fra 0,4 øre pr. kWh. Godtgørelse lyder på:

  • Elafgiften for 1. halvår 2023 godtgøres med 0,4 øre pr. kWh
  • Elafgiften for 2. halvår 2023 godtgøres med 69,3 øre pr. kWh

Særlig for liberale erhverv

Fra 1. januar 2023 bliver det muligt for momspligtige virksomheder indenfor det liberale erhverv at opnå godtgørelse for betaling af elafgift på samme betingelser som alle andre momspligtige virksomheder.

Virksomheder, der hører under betegnelsen liberale erhverv, og som tidligere ikke har kunne få godtgjort elafgiften udgør eksempelvis advokater, revisorer, arkitekter, mæglere, reklamevirksomheder mv.

Download som pdf

Vores kompetencer spænder bredt 
– skal vi også rådgive dig?

Se vores ydelser

cta ikon
bubble