Fradrag for donationer

Danskerne donerer i stor stil penge til velgørende formål, så derfor er det relevant at kende reglerne for skattemæssige fradrag for donationer.

Generelt

Donationer giver ret til skattemæssigt fradrag, hvis donationen er ydet til en velgørende forening, som er godkendt af SKAT. På SKAT`s hjemmeside er der en udtømmende liste over godkendte foreninger.

Derudover er det et krav, at den, der yder donationen, ikke modtager en modydelse for donationen. Derfor er der ikke fradrag for varekøb eller kontingenter købt hos velgørende foreninger.

For privatpersoner

For privatpersoner er det muligt at få fradrag for donationer op til maksimalt kr. 17.200 i år 2022. Fradragets skattemæssige værdi er ca. 26 %. En donation på kr. 100 vil derfor kun koste ca. kr. 74 efter skat

Fradraget skal indberettes til SKAT af den godkendte forening – det er altså ikke muligt selv at indtaste fradraget på den private selvangivelse. For at opnå skattefradrag i forbindelse med donationen skal en privatperson derfor oplyse sit CPR-nummer til foreningen.

For virksomheder og selskaber

For virksomheder og selskaber gælder det samme beløbsmæssige loft for fradrag som for privatpersoner, altså kr. 17.200 i år 2022. For at opnå skattefradrag skal virksomhedens eller selskabets CVR-nummer oplyses til den forening, der modtager donationen.

Virksomheder og selskaber har også mulighed for at fratrække reklame- eller markedsføringsudgifter, hvis de får en reklameydelse i forbindelse med en donation. Her er der ikke en konkret beløbsgrænse, men reklameværdien skal have en rimelig størrelse i forhold til den ydede donation, og det skal kunne dokumenteres, at donationen har karakter af en reklameudgift

Særlige regler for donationer til forskning

For donationer ydet til forskning er der ingen øvre beløbsgrænse, og der kan dermed opnås fradrag uanset donationens størrelse. Der findes på SKAT´s hjemmeside også en liste over godkendte foreninger i forhold til forskningsgaver/donationer.

Særligt for aftaler, der løber i 10 år

Der gælder særlige regler for bindende aftaler over 10 år, idet det er muligt at opnå et højere fradrag, hvis der sker en binding via indgåelse af en skriftlig aftale med en godkendt forening om at yde en fast årlig donation i 10 år. Denne type donationer kan udgøre op til 15 % af den personlige indkomst for personer og op til 15 % af selskabsindkomsten for selskaber.

Download som pdf

Vores kompetencer spænder bredt 
– skal vi også rådgive dig?

Se vores ydelser

cta ikon
bubble