Årsopgørelsen fra SKAT for år 2021

Årsopgørelsen 2021 frigives 14. marts

SKAT frigiver årsopgørelser for år 2021 den 14. marts. Dette gælder dog kun årsopgørelser for skatteydere med den almindelige selvangivelse, primært lønmodtagere.

Hvert år lyder der opfordringer om, at du selv skal kontrollere din årsopgørelse – og det er der faktisk god grund til, da der er flere skattemæssige fradrag, men også indtægter, der ikke automatisk indgår i din årsopgørelse.

Hermed en oversigt over nogle af de forhold, der betyder, at du selv skal være opmærksom på din årsopgørelse:

  • Kørsel mellem hjem og arbejde på over 24 km pr. dag
  • Betalt renteudgifter på et privat pantebrev
  • Modtaget renteindtægter på et privat pantebrev
  • Modtaget renteindtægter af udlån til dit eget selskab
  • Håndværkerfradrag / serviceudgifter
  • Børnebidrag eller ægtefællebidrag, der ikke betales via Udbetaling Danmark
  • Dokumenterede øvrige lønmodtagerudgifter, udover kr. 6.500
  • Indtægter for udleje af bolig eller bil (deleøkonomi)
  • Indkomst som arbejdsgiver ikke har indberettet til SKAT
  • Fortjeneste eller tab på unoterede aktier eller anparter

Ovenstående forhold kan foretages som rettelser til den årsopgørelse, SKAT har sendt til dig, hvorefter du kan danne en ny årsopgørelse.

Fristen for at rette årsopgørelsen er 1. maj 2022

Hvis du herefter skal have penge tilbage i skat, bliver den overskydende skat overført til din NEM-konto fra 8. april. Dette forudsætter, at du ikke skylder penge til det offentlige, da det skyldige beløb ellers vil blive modregnet.

Hvis du skal betale yderligere i skat for år 2021, vil beløbet fremgå af din årsopgørelse. Det vil også være oplyst, hvad du kan spare i rentetillæg ved at betale beløbet senest den 1. juli 2022, eller hvad beløbet udgør inklusiv renter, hvis du vælger at lade restskatten overgå og indregne i din forskudsskat for år 2023.

Download som pdf

Vores kompetencer spænder bredt 
– skal vi også rådgive dig?

Se vores ydelser

cta ikon
bubble