Udskydelse af betaling af A-skat og AM-bidrag 

Så sker der igen udskydelse af betaling af A-skat og AM-bidrag. 

Som følge af et øget likviditetspres på virksomhederne er der indgået en politisk aftale om udskydelse af to betalinger af A-skat og AM-bidrag med forfald i sommeren 2023. 

De to betalinger, som udskydes, er: 

  • A-skat og AM-bidrag af lønnen for juni og juli 2023 for små og mellemstore virksomheder
  • A-skat og AM-bidrag af lønnen for juli og august 2023 for store virksomheder 

Indberetningsfristen er ikke udskudt

Ligesom under de tidligere udskydelser af A-skat og AM-bidrag i forbindelse med COVID-19 er det kun betalingsfristerne, der er udskudt. Virksomhederne skal dermed stadig indberette indenfor de normale indberetningsfrister. 

Skema over frister for indberetning og betaling

Virkningen af udskydelserne afhænger af virksomhedens størrelse, jævnfør herunder: 

Virksomhedsgruppering Lønperiode Frist for indberetning Udskudt betalingsfrist

Små og mellemstore virksomheder

Juni 2023 10. juli 2023 31. oktober 2023
Små og mellemstore virksomheder Juli 2023 10. august 2023 12. februar 2024
Store virksomheder Juli 2023 31. juli 2023 10. november 2023
Store virksomheder August 2023 31. august 2023 29. februar 2024


Kan der indbetales til almindelig forfaldstidspunkt

Udskydelsen forventes at komme til at gælde for alle virksomheder, hvorfor der ikke forventes krav om ansøgning om udskydelsen. Det vides endnu ikke, om det bliver muligt for virksomheder at indbetale til almindelig forfaldstidspunkt, eksempelvis ved at skattekontoens maksimum for indbetaling hæves fra nuværende kr. 200.000. 

Download som pdf

Vores kompetencer spænder bredt 
– skal vi også rådgive dig?

Se vores ydelser

cta ikon
bubble