Revisionsselskaberne Rathmann & Mortensen og RID REVISION slår kræfterne sammen og bliver til Status Revision

Fusionen af vore to revisionsselskaber træder i kraft den 1. juli 2022, men iværksættes først hen over efteråret, så overgangen ikke falder sammen med vore kunders årsafslutning og vore medarbejderes mest travle periode.

Med fusionen ønsker vi at fremtidssikre vore virksomheder, der begge gennem mange år har været aktive i det lokale erhvervsliv i Hedensted Kommune. Fusionen vil styrke det nye revisionsselskab, idet det får endnu flere kompetencer og kræfter at trække på ”in house”, hvilket skal sikre en god balance for både kunder, medarbejdere og virksomheden.

– Vi har glædet os til at dele nyheden om fusionen med vore medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere, som er helt centrale for os at få med ombord på rejsen. Fusionen sker nu, da det er vigtigt, at vi gør plads til nye kræfter, som kan være med til at styrke den position, begge virksomheder allerede har i markedet, lyder det samstemmende fra Tommy Rathmann og Karen Hansen Lyse.

De oplyser endvidere, at de samtidig med fusionen overdrager det fulde ejerskab til de tre yngre statsautoriserede revisorer, hvilket de synes er helt naturligt, så de fremover kan blive ligeværdige ejere af det nye selskab; Status Revision.

Vi vil sikre rammerne for et godt udviklingsmiljø, hvor vore medarbejdere kan uddanne sig, og hvor vi kan servicere vore kunder på det højest mulige faglige niveau...

En fælles partnergruppe med nye ejere skal fremtidssikre virksomheden

De nye ejere af Status Revision bliver Daniel Beck Mortensen, André Thorsten Jørgensen og Anette Dam Jacobsen. Daniel og André er nuværende partnere i Rathmann & Mortensen sammen med Tommy, der har drevet revisionsvirksomhed i Hedensted siden 1989. Anette er nuværende partner i RID REVISION sammen med Karen, der startede virksomheden i 1992.

Selvom fusionen betyder, at ejerkredsen fremover ændrer sig, forbliver både Karen og Tommy i Status Revision som partnere, og dermed vil fusionen ikke få indvirkning på hverken kunder, medarbejdere eller samarbejdspartnere, idet personkredsen fortsætter uændret, og alle kunder fortsat vil blive serviceret af den revisor, de i dag er vant til at samarbejde med.

– Begge virksomheder står et sted, hvor det giver god mening at slå sig sammen, så vi også i fremtiden forbliver en attraktiv samarbejdspartner for vore kunder og en spændende arbejdsplads for vore medarbejdere. Vi vil sikre rammerne for et godt udviklingsmiljø, hvor vore medarbejdere kan uddanne sig, og hvor vi kan servicere vore kunder på det højest mulige faglige niveau i en branche, hvor udviklingen går rivende stærkt, uddyber André.

Eksisterende værdier skal danne rammerne om Status Revision 

Selvom navnet ændrer sig i forbindelse med fusionen, fremhæver den fælles partnergruppe, at Status Revision vil holde fast i de værdier, som de indtil nu har repræsenteret i henholdsvis Rathmann & Mortensen og RID REVISION, og som reelt ligner hinanden rigtig meget.

– Tryghed for vore kunder og medarbejdere er fortsat det vigtigste, og det vil vi blive ved med at tilbyde gennem nærvær, engagement og personlige relationer med udgangspunkt i vores lokale indsigt og forankring, fremhæver Daniel.

Status Revision vil fortsat koncentrere sig om at servicere mindre og mellemstore virksomheder, der ønsker en revisor i øjenhøjde.

– Hos os har alle medarbejdere en stemme, da vi fortsat vil have en flad organisationsstruktur, hvor der er kort fra idé til beslutning og til handling. Ligeledes skal ingen af vore kunder føle sig som et nummer, hvilket også symboliseres i vores nye navn Status Revision – Status betyder nemlig for os at skabe balance gennem et konstant fokus på den menneskelige relation, udvikling og naturligvis den høje kvalitet i vort arbejde, understreger Anette.

Har du spørgsmål til fusionen og det nye Status Revision, så kontakt Anette Dam Jacobsen på 76749219.

Download som pdf

Vores kompetencer spænder bredt 
– skal vi også rådgive dig?

Se vores ydelser

cta ikon
bubble