Husk pensionen: Sparer du (nok) op?

For mange kan pensionopsparing være svært at gennemskue, og det bliver derfor oftest nedprioriteret. Men har du et ønske om at have mere end en folkepension, når du forlader arbejdsmarkedet, så er det en god idé at danne sig et overblik over mulighederne. 

Husk pensionen, inden det nye år

Sidder du med et ønske om at indbetale mere til din pensionsopsparing, så er det vigtigt, at du tager stilling, inden det nye år. Da der ikke er mulighed for at indbetale med tilbagevirkende kraft.

Hvilken pensionsopsparing skal jeg vælge?

Overordnet kan du vælge mellem tre pensionsopsparinger: Ratepension, alderspensionen eller livsvarig pension. Den største forskel mellem de tre er måden, pengene bliver udbetalt på.

"Tommelfingerreglen" er, at:

  • Ratepensionen er det "billige" valg, hvis du ønsker en personlig opsparing.
  • Livsvarig pension "sikrer" dig penge resten af livet, men er som udgangspunkt mere en "forsikring" end en personlig opsparing (som ved ratepensionen).
  • Alderspensionen er interessant, hvis du kan få pensionstillæg og/eller andre offentlige ydelser. 

Har du lyst til at dykke mere ned i de enkelte pensionsopsparinger, så har vi givet en lidt mere grundig forklaring herunder: 

Ratepension

En ratepension bliver udbetalt i lige store rater i en nærmere aftalt periode på mindst 10 år og højst 30 år. Udbetalingerne er skattepligtige (personlig indkomst) og kan blive modregnet i eventuelle andre modtagne offentlige ydelser.

I 2021 giver en indbetaling til ratepension et skattefradrag på indbetalinger på op til 58.500,- kr.

Livsvarig pension (også kaldet livrente)

En livsvarig pension bliver udbetalt med et fast beløb, fra du går på pension og resten af livet. Udbetalingerne er skattepligtige og bliver regnet som en personlig indkomst, der kan blive modregnet i eventuelle andre modtagne offentlige ydelser.

Du skal være opmærksom på, at livsvarig pension i sin "rene form" fungerer som en forsikring. Går du bort tidligere end forventet (gennemsnitslevealder), får du mindre udbetalt i forhold til det, du har indbetalt. Omvendt får du mere udbetalt i forhold til det, du har indbetalt, hvis du bliver ældre end den forventede gennemsnitslevealder. 

Du kan dog via tilkøb af forsikringer sikre udbetalinger fra din livsvarige pension til dine arvinger, hvis du går bort tidligere end forventet. Forsikringsdækninger vil reducere de årlige udbetalinger fra og med første udbetaling.  

I 2021 kan du opnå skattefradrag på indbetalinger på op til 58.500,- kr.

  • Skattemæssige fordele for private: Ingen øvre grænse for fradragsret, dog fordeles fradragsretten over en 10-årig periode. Det betyder, at indbetalinger over en 10-årig periode vil ændre retten til fradrag i de tidligere år og dermed ændre skatteberegningen for de enkelte år. Det kan udløse en renteomkostning af for sent betalt skat. Der vil dog ikke komme reguleringer i fradragsretten tilbage i tid, hvis indbetalingerne til en livsvarig pension er ens over en 10-årig periode.

  • Skattemæssige fordele for selvstændige: Kan få fradrag for 30 % af overskuddet fra en selvstændig erhvervsvirksomhed (58.000,- kr. for indbetaling til ratepension). Fradragsretten for selvstændige fordeles ikke over en 10-årig periode.

Aldersopsparing (aldersforsikring)

Aldersopsparing er også kendt som en aldersforsikring. Du får ikke fradrag for dine indbetalinger til en aldersopsparing, men til gengæld skal du heller ikke betale skat af dine udbetalinger – modsat indbetalinger til en ratepesion eller livsvarig pension.

Du kan vælge at få udbetalt din alderspension på én gang eller i mindre portioner. Udbetalingen af aldersopsparingen får ikke indflydelse på, om du er berettiget til andre sociale ydelser som fx heldbredstillæg, varmehjælp, boligydelse eller ligende.

Du skal være opmærksom på, at hvis der er mere end fem år til, at du når folkepensionsalderen, må du kun indbetale 5.400,- kr. på en aldersopsparing. Er der derimod mindre end fem år, må du indbetale op til 52.400,- kr. om året. 

 

Vores kompetencer spænder bredt 
– skal vi også rådgive dig?

Se vores ydelser

cta ikon
bubble