Opkrævning af ejendomsskatter i virksomheder fra 1. januar 2024

Ved årsskiftet træder den nye ejendomsskattelov i kraft, og det vil også få konsekvenser for, hvordan virksomheder skal betale ejendomsskat.  

Opkrævning af ejendomsskat

Fremover vil virksomheders ejendomsbeskatning overgå til Staten – både hvad angår grundskylden og eventuel dækningsafgift. 

Ejendomsskatten vil fremover opkræves via virksomheders skattekonto, som det også kendes med opkrævning af kildeskatter og moms. Hold dermed øje med skattekontoen i forhold til denne opkrævning i starten af 2024. 

Der vil stadig komme en opkrævning fra kommunen vedrørende renovation, rottebekæmpelse mv. 

Der er alene tale om ændringer i opkrævningen af ejendomsskat, da de nye ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme først udsendes næste år.

Download som pdf

Vores kompetencer spænder bredt 
– skal vi også rådgive dig?

Se vores ydelser

cta ikon
bubble