OBS på årsopgørelsen fra SKAT for 2022

Det er nu tid til at gennemgå årsopgørelsen for år 2022, som SKAT har frigivet. Og der er rigtig god grund til at gennemgå årsopgørelsen på SKAT Borger.dk, da der er flere indtægter, men også fradrag, der ikke automatisk indgår i din årsopgørelse.

Forhold, du selv skal indberette til SKAT

Herunder er oplistet nogle af de forhold, du selv er ansvarlig for at få indberettet til SKAT:

 • Indkomst, som arbejdsgiver ikke har indberettet til SKAT
 • Indtægter for udleje af bolig, båd eller bil (deleøkonomi)
 • Udlejning af dit sommerhus, når det sker udenom et bureau
 • Fortjeneste eller tab på unoterede aktier eller anparter
 • Fortjeneste eller tab ved salg af en ejendom, du ikke selv har beboet.
 • Kørsel mellem hjem og arbejde på over 24 km pr. dag
 • Betalte renteudgifter på et privat pantebrev
 • Modtagne renteindtægter på et privat pantebrev
 • Modtagne renteindtægter af udlån til dit eget selskab
 • Håndværkerfradrag indtil 1. april 2022 / servicefradrag hele året, max. kr. 6.400
 • Børnebidrag eller ægtefællebidrag, der ikke indbetales via Udbetaling Danmark
 • Dokumenterede øvrige lønmodtagerudgifter, udover kr. 6.600
 • Indkomst eller formue fra udlandet. For eksempel skal det angives, hvis du ejer en ejendom i udlandet. Også selvom du har betalt skat i udlandet.

Opmærksomhed omkring indbetalinger til ratepensioner

I 2022 er der et loft over fradrag for indbetalinger til ratepensioner på kr. 59.200. Hvis du har indbetalt mere på en ratepension end kr. 59.200, vil det fremgå direkte af din årsopgørelse, hvor der vil stå, at du kan få pengene tilbage – enten i relation til rubrik 21 eller 347. Denne bemærkning kommer i tekstfeltet, førend dine tal på årsopgørelsen præsenteres.

Det er vigtigt at reagere på denne besked, da du ellers både mister fradraget, men også bliver beskattet af beløbet på tidspunktet for udbetaling.

Du kan kontakte dit pensionsselskab eller bank for at få det pensionsbeløb over kr. 59.200 tilbage eller overført til en anden pensionsordning med fradragsret.

Frister

Fristen for at rette årsopgørelsen er 1. maj 2023 for lønmodtager og 30. juni 2023 for selvstændigt erhvervsdrivende. Rettelserne foretages ved at logge på SKAT.Borger.dk – årsopgørelse 2022 - ret årsopgørelsen.

Herefter bliver der dannet en ny årsopgørelse, som vil vise din nye skat.

Forskudsopgørelsen 2023

Når du er logget på SKAT.Borger, bør du også gennemgå din forskudsopgørelse for år 2023 og tilrette med informationer om ovenstående forhold, men også med særlig OBS på renteudgifterne, såfremt du har variabelt forrentede realkreditlån, da renteudgifter på disse lån vil stige i år 2023.

Download som pdf

Vores kompetencer spænder bredt 
– skal vi også rådgive dig?

Se vores ydelser

cta ikon
bubble