Krav om beskrivelse af bogholderi fra 1. juli 2022

Fra og med 1. juli træder de første bestemmelser fra den nye bogføringslov i kraft. En af disse bestemmelser vedrører den beskrivelse, som de fleste virksomheder skal udforme i henhold til bogføringsloven.

Virksomheder omfattet af reglerne om at skulle udforme en beskrivelse af bogholderi

Følgende er omfattet af regler om beskrivelse (ikke fyldestgørende):

 • Alle selskaber (A/S, ApS mv.).
 • Personligt ejede virksomheder med en omsætning på mere end kr. 300.000.
 • Andelsboligforeninger med en omsætning på mere end kr. 300.000 (omsætning indbefatter boligafgift)
 • Erhvervsdrivende foreninger med en omsætning på mere end kr. 300.000.

Langt de fleste virksomheder er dermed omfattet af krav om beskrivelse. 

De nye krav fra 1. juli 2022

Der har også i den tidligere version af bogføringsloven været krav om en beskrivelse. Men fra 1. juli 2022 skal de omfattede virksomheder have udformet en beskrivelse, som der er væsentlige ændringer til. Beskrivelsen skal som minimum omfatte følgende:

 • Virksomhedens procedurer for at sikre, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres,
 • virksomhedens procedurer for at sikre, at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis, og
 • hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for procedurerne, jf. ovennævnte punkter.

Erhvervsstyrelsen arbejder på at lave en skabelon for beskrivelserne, som virksomheder kan tage udgangspunkt i.

Beskrivelserne skal udarbejdes pr. 1. juli 2022 og opdateres, når det anses for nødvendigt, eksempelvis ved udskiftning af ansvarlige medarbejdere omtalt i beskrivelserne eller lignende. Beskrivelserne skal ikke sendes til nogen, men de skal kunne fremvises, hvis virksomheden bliver bedt om det.

Forslag til indhold af beskrivelser

Beskrivelserne skal tilpasses virksomhedernes transaktioner og kompleksitet og skal derfor udarbejdes individuelt for den enkelte virksomhed, men der kommer som omtalt en skabelon fra Erhvervsstyrelsen med hjælpetekster, som kan tilpasses og anvendes. Desuden kan nedenfor listede anvendes som forslag til indhold af, hvad en beskrivelse kan indeholde:

 • Hvor ofte skal der bogføres og foretages diverse afstemninger
 • Hvilket bogføringssystem anvendes
 • Hvis en ekstern bogfører for virksomheden – eksempelvis en revisor – er der så indgået aftale herom, og hvem i virksomheden er ansvarlig for at instruere den eksterne part i forhold til virksomhedens bogføring
 • procedure for hvordan virksomhedens regnskabsmateriale opbevares f.eks. i et bogføringssystem, og hvordan virksomheden lever op til kravene om sikkerhedskopiering af regnskabsmaterialet
 • Hvem er ansvarlig for bogføring og opbevaring mv.

Vores kompetencer spænder bredt 
– skal vi også rådgive dig?

Se vores ydelser

cta ikon
bubble