Kontantforbuddet er blevet skærpet

Regeringen har vedtaget en skærpelse af kontantforbuddet fra 49.999 til 19.999 med virkning fra den 1. juli 2021.

Skærpelsen er vedtaget for at bekæmpe hvidvask og finansiering af terrorisme og gælder alle, som ikke er omfattet af hvidvaskloven (banker, finansinstitutter, revisorer, advokater m.v.).

Den nye regel gælder også, selvom betalingen bliver brudt op i flere rater. Fem rater á 5.000 kr, der samlet bliver til 20.000 kr, vil være en overtrædelse af reglen. 

Yderligere gælder reglen pr. handel, hvilket vil sige, at hvis en kunde køber to forskellige ydelser på samme tid – gælder reglen stadigvæk.

"8.000 kr"-reglen gælder stadigvæk

Grænsen for det beløb, du – som virksomhed – må betale i kontanter, er fortsat 8.000 kr. Overskrider du grænsen, risikerer du at hæfte for den manglende skat og moms, som modtageren skulle betale – dette gælder også selvom betalingen sker i flere rater. 

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om, hvordan du undgår at hæfte for snyd via digital betaling på SKATs hjemmeside: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2242216

Vores kompetencer spænder bredt 
– skal vi også rådgive dig?

Se vores ydelser

cta ikon
bubble