Hvis din årsopgørelse fra SKAT lyder på en restskat

Spar penge ved at betale din restskat for 2022 senest den 3. juli 2023.

Det er nemlig muligt at betale restskat frivilligt med det samme eller senest den 3. juli 2023. Og renten ved betaling senest den 3. juli 2023 er på 1,7 % i en dag-til-dag-rente. Renten på 1,7 % beregnes fra 1. januar 2023 og frem til den konkrete betalingsdato, såfremt betalingen sker senest den 3. juli 2023.

Hvis man ikke frivilligt indbetaler restskatten senest den 3. juli 2023, skal man i stedet for renten på 1,7 % betale et fast procenttillæg på 3,7 procent af restskatten.

Det faste procenttillæg udgør eksempelvis kr. 1.850 ved en restskat på kr. 50.000, hvorimod renten ved en frivillig betaling ultimo maj 2023 til sammenligning udgør ca. kr. 350.

Hvordan betales restskatten frivilligt

Vil man betale sin restskat uden beregning af procenttillægget på 3,7 % skal man logge på TastSelv Borger og under fanen for betaling; "Betal skat for 2022" kan man beregne renten indtil betalingsdagen. Der kan betales med enten dankort eller der kan dannes et betalingsID til brug for betaling via netbank.

Hvis restskatten ikke betales frivilligt

Hvis restskatten ikke betales senest den 3. juli 2023, vil SKAT indregne op til kr. 22.503 i forskudsskatten for år 2024. Dette medfører dermed lavere udbetaling af løn/pension i år 2024.

Hvis restskatten er større end kr. 22.503, vil der stadig blive indregnet kr. 22.503 i forskudsskatten for år 2024, samtidig med at resten af beløbet vil blive opkrævet i 3 rater i henholdsvis august, september og oktober måned 2023.

Download som pdf

Vores kompetencer spænder bredt 
– skal vi også rådgive dig?

Se vores ydelser

cta ikon
bubble