Husk indbetaling af rest- og aconto skat

Forventer du overskud i de kommende regnskabsår, bør du overveje indbetaling af den frivillige acontoskat, da du således undgår at betale et ikke-fradragsberettiget tillæg af restskatten. Dette vil også spare negative renter ved overskudslikviditet. 

Som selskab skal du betale de ordinære aconto rater, men kan supplere med frivillige forhøjelser, hvis du forventer større overskud. Den ordinære aconto skat bliver beregnet af Skattestyrelsen og opgøres som 50 % af gennemsnittet for de seneste tre års indkomstskat. 

Den frivillige acontoskat beregner selskabet selv og kan indbetales, som supplerende skat, hvis du mener, at den ordinære aconto skat ikke dækker den faktiske skat for det gældende indkomstår.

Det kan være en fordel at indbetale en frivillig aconto skat, da du derved undgår at betale et ikke-fradragsberettiget restskattetillæg. Satsen for 2022 bliver først fastsat ultimo 2022. For skatteåret 2021 var restskattetillægget på 4,3 %.

Hvis du allerede nu ved, at resultatet for skatteåret 2022 ikke bliver så højt, kan du også søge om at få nedsat den ordinære rate.

Datoer, du bør huske

Selskabet kan frit vælge at betale frivillig acontoskat en, to eller tre rater:

  • Første rate: indbetaling enten i marts eller november 
  • Anden rate: november
  • Tredje rate: februar – senest den 1. februar året efter indkomståret

Vær opmærksom, at der kan forventes et tillæg af indbetaling af den tredje rate i februar. 

Indberet din frivillige indbetaling

Du skal være opmærksom på, at for at Skattestyrelsen kan se, at din frivillige indbetaling til selskabets skattekonto skal gå til dækning af aconto skat, er det vigtigt, at du foretager en indberetning hos Skattestyrelsen via TastSelv Erhverv om den frivillige acontoskat. 

Har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp, står vi altid klar med et par skarpe øjne til at hjælpe, så kontakt os i dag

Vores kompetencer spænder bredt 
– skal vi også rådgive dig?

Se vores ydelser

cta ikon
bubble