Vores medarbejdere
er vores vigtigste aktiv

Hos Status Revision er den gode medarbejderkultur og et godt arbejdsmiljø i højsædet. Vi tror på, at gode resultater og tilfredse kunder skabes bedst af medarbejdere, som brænder for og trives i deres arbejde. 

Vi skaber derfor rammer, hvor der er plads til andet end arbejde, og hvor et arbejde i revisionsbranchen ikke er lig med overarbejde og pressede arbejdsvilkår. Vi gør jævnligt status over, om vores medarbejdere trives, da det er afgørende for at skabe en god og sund arbejdskultur.

Vi arbejder med flekstid og tillid under ansvar og stor medbestemmelse på egen hverdag, herunder på hvilke slags opgaver, den enkelte medarbejder brænder for at udføre. 

Vores medarbejdere fortæller

Balance mellem faglig og personlig udvikling 

Uddannelse og kompetenceudvikling er en vigtig del af arbejdskulturen i Status Revision, da vi ønsker at bidrage til aktuel og relevant udvikling af vore medarbejdere. Vi vægter faglig vidensdeling og intern sparring højt og giver altid plads til, at vores medarbejdere kan skabe den karriere hos os, som de drømmer om.

Se vores værdier

Vi vil sikre rammerne for et godt udviklingsmiljø, hvor vore medarbejdere kan uddanne sig, og hvor vi kan servicere vore kunder på det højest mulige faglige niveau.
Anette Dam Jacobsen, Partner

Vi vil være din sparringspartner og rådgiver

Kontakt os

cta ikon
bubble