Revision, udvidet gennemgang, review eller assistance

Både for personlige virksomheder og selskaber findes der ofte flere muligheder med hensyn til valg af, hvilken erklæring revisor skal forsyne virksomhedens regnskab med.

Revisors erklæringer på regnskaber kan overordnet opdeles i erklæringer om:

  • Revision
  • Udvidet gennemgang
  • Review
  • Assistance

Forskellene mellem de fire erklæringer beror primært på omfanget af revisors ansvar og på revisors konklusion og dermed på dybden og omfanget af revisors lovkrævede arbejde. Konkret er:

  • Revision den erklæring, hvor revisor udtrykker en høj grad af sikkerhed
  • Udvidet gennemgang den erklæring, hvor revisor udtrykker en begrænset grad af sikkerhed samt supplerende handlinger med yderligere sikkerhed
  • Review den erklæring, hvor revisor udtrykker en begrænset grad af sikkerhed
  • Assistance den erklæring, hvor revisor ikke udtrykker nogen grad af sikkerhed, men hvor revisor assisterer med opstilling af regnskabet            

Der er flere betydninger af revisors erklæringer og flere forhold, som du bør overveje i dit valg af erklæring. Vi hjælper dig gerne med at foretage vurderingen.

Et af formålene med revisors afgivelse af en erklæring kan eksempelvis være at øge et årsregnskabs troværdighed overfor omverdenen. Dit valg af erklæring skal derfor være en afvejning af, hvilken grad af blåstempling din virksomhed har behov for overfor omverdenen. Dit valg af erklæring kan også være bestemt af vedtægterne, lovgivningen eller af krav fra din virksomheds pengeinstitut.

Uanset dit valg af erklæring kan du altid være sikker på, at vi vil udføre vort arbejde dedikeret og med høj kvalitet. Som kunde hos Status Revision er det ikke dit valg af erklæring, som bestemmer, hvorvidt vi gennemgår din virksomheds overholdelse af lovregler og kommer med gode råd og anbefalinger til forbedringer i din virksomhed. Gode råd og vejledning vil du altid modtage uanset dit valg af erklæring.

Vi afgiver også erklæringer på andet end regnskaber, eksempelvis på budgetter, projekter og selskabsretlige omstruktureringer.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Har du brug for konkret rådgivning, er du velkommen til at benytte denne formular til at kontakte os. Vi ser frem til at modtage din henvendelse, og vi vil svare dig inden for den kommende arbejdsdag. 

cta ikon
bubble