Vigtigt nyt, hvis du beskattes af fri bil

Reglerne for beskatning af fri bil ændres fra 1. juli 2021 og gradvist over de kommende år frem til år 2025. Dette får betydning for, hvad en fri bil koster i beskatning.

Beskatningsgrundlag af fri bil før 1. juli 2021

Ved fri bil betales der i dag skat af en procentdel af bilens værdi plus et miljøtillæg. For at finde beskatningsgrundlaget summeres 25 % af bilens værdi op til kr. 300.000 og 20 % af værdien over kr. 300.000 med 1,5 x bilens ejerafgift (miljøtillæg).

Ændringerne

Efter 1. juli 2021 betales der fortsat skat af en procentdel af bilens værdi plus et miljøtillæg. Ændringerne består i, at satserne for beregning af den skattepligtige værdi af bilen ændres, og at der sker en stigning i miljøtillægget.

Satsen på 25 % reduceres med 0,5 procentpoint, og satsen på 20 % forhøjes med 0,5 procentpoint. Begge procentsatser ændres årligt frem til år 2025, hvorefter der kun vil være én sats på 22,5 %. Ved første justering pr. 1. juli 2021 vil satserne være 24,5 % og 20,5 %.

Ved beregning af miljøtillægget ganges bilens ejerafgift i dag med 1,5. Denne sats forhøjes årligt indtil år 2025. Pr. 1. juli 2021 forhøjes miljøtillægget, så der skal ganges med 2,5, for år 2022 ganges med 3,5, for år 2023 ganges med 4,5, for år 2024 ganges med 6,0 og for år 2025 og fremover ganges med 7,0.

Stigningen i miljøtillægget vil ramme ekstra hårdt på biler, der kører på benzin og diesel, da der generelt vil ske en løbende forhøjelse af selve ejerafgiften.

Bliver det dyrere med fri bil

Som hovedregel kan det siges, at det bliver billigere at blive fri bil beskattet af biler med et beregningsgrundlag på under kr. 600.000, og dyrere for biler over denne værdi. Men dette er uden hensyn til miljøtillægget, som får større betydning for beskatningsgrundlaget fremover. Så biler med en høj ejerafgift vil blive beskattet hårdere, når der skal ganges med en højere faktor, samtidig med at selve ejerafgiften også er stigende. Her bliver det de grønne biler (el- og hybridbiler), der tilgodeses.

Hvad skal du gøre

Hvis du allerede fri bil beskattes, skal du sørge for at holde øje med, at beskatningen tilpasses for juli lønnen.

Hvis du overvejer at blive fri bil beskattet fremfor eksempelvis at købe en bil privat og få kørselsgodtgørelse for dine erhvervsmæssig kørte kilometer – skal du anvende den nye beregningsform ved din sammenligning af, hvad der bedst kan betale sig.

Download som pdf

Vores kompetencer spænder bredt 
– skal vi også rådgive dig?

Se vores ydelser

cta ikon
bubble