Sidste mulighed for udnyttelse af 116 % afskrivningsgrundlag

Sidste mulighed for udnyttelse af 116 % afskrivningsgrundlag

Det har siden 23. november 2020 været muligt at opnå et afskrivningsgrundlag på 116 % af købsprisen ved anskaffelse af fabriksnye aktiver.

Denne mulighed lukker den 31. december 2022.

Indtil 31. december 2022 er det derfor stadig muligt at opnå et afskrivningsgrundlag på 116 % af købsprisen ved anskaffelse af fabriksnye aktiver. For anskaffelser frem til 31. december vil det forøgede afskrivningsgrundlag for et selskabs investering af eksempelvis kr. 500.000 betyde en skattebesparelse på lige under kr. 18.000.

 

For at opnå det høje afskrivningsgrundlag er der følgende krav til de aktiver, der investeres i. Aktiverne skal være:

  • Fabriksnye
  • Anvendt 100 % erhvervsmæssigt
  • Anskaffet og ibrugtaget inden 31. december 2022
  • Reglerne kan anvendes for vare- og lastvogne, men ikke for personbiler eller for maskiner, der drives af fossile brændsler

 

Hvis et aktiv sælges igen inden udgangen af år 2026 skal salgsprisen skattemæssigt forhøjes med 16 %.

Download som pdf

Vores kompetencer spænder bredt 
– skal vi også rådgive dig?

Se vores ydelser

cta ikon
bubble