Seniorpræmie – hvad er det?

Hvis du bliver på arbejdsmarkedet i minimum 1 år efter at du har nået din pensionsalder kan du få udbetalt en skattefri seniorpræmie.

Ordningen har eksisteret siden 2019, men der er dog nogle forhold du skal være opmærksom på, som skal være overholdt før du kan få seniorpræmie, herunder:

  • Du skal minimum have arbejdet 1.560 timer i de 12 måneder, efter at du har nået folkepensionsalderen.
  • Din timeløn skal minimum være på kr. 126,82 her i år 2021.
  • Du skal være født den 1. januar 1954 eller senere.

Satsen for den skattefrie seniorpræmie udgør for 1. år, kr. 43.697.

Du kan også få en skattefri præmie for 2. år, og dette beløb udgør kr. 26.010.

Såfremt du ikke opfylder betingelserne for at modtage seniorpræmie i det første år, kan du godt modtage seniorpræmie i det andet år, såfremt du her overholder reglerne omkring antal timer og kravet om minimum timeløn.

Såfremt du er lønmodtager, bliver den skattefrie seniorpræmie automatisk udbetalt cirka 2 måneder efter at optjeningsperioden er udløbet.

Såfremt du er selvstændig erhvervsdrivende skal du selv gå på www.Borger.dk og ansøge herom. Ansøgning kan først ske 1 år efter at du har nået folkepensionsalderen.

Det er vigtigt at tage højde for kravene til seniorpræmien, idet hele beløbet bortfalder, såfremt de ovenfor omtalte krav ikke er overholdt.

Download som pdf

Vores kompetencer spænder bredt 
– skal vi også rådgive dig?

Se vores ydelser

cta ikon
bubble