OBS på ny mulighed for refusion fra 1. fraværsdag grundet Covid-19 forhold

Arbejdsgivers ret til refusion for lønmodtagere og selvstændiges ret til dagpenge

Gældende for perioden 23. november 2021 til 28. februar 2022 har Folketinget vedtaget lov om ændring af sygedagpenge, som betyder en udvidet ret til refusion ved sygdom fra 1. fraværsdag. Fraværet skal være en følge af Covid-19.

Loven omfatter dels arbejdsgivers ret til refusion for ansattes løn og dels selvstændiges ret til sygedagpenge fra 1. dag.

Konkret betyder reglerne, at arbejdsgiver har ret til sygedagpengerefusion fra 1. fraværs-dag for lønmodtagere, der enten er dokumenteret smittet med covid-19 – eller efter sundhedsmyndigheders anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de er ”nær kontakt”. På samme måde gælder, at selvstændige har ret til sygedagpenge, hvis de er enten dokumenteret smittet med covid-19 – eller efter sundhedsmyndigheders anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de er ”nær kontakt”. Vær i den forbindelse opmærksom på de løbende ændringer i sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Vær også opmærksom på, at ovenstående ret til refusion fra 1. fraværsdag ikke gælder, hvis medarbejderen eller den selvstændige har symptomer uden at være testet positivt, kan arbejde hjemmefra, er gået i frivillig isolation eller at fraværet skyldes senfølger eller eftervirkninger efter covid-19.

Yderligere informationer og specifikationer om reglerne samt vejledning til hvordan der helt konkret ansøges, kan findes på hjemmesiden Virk.dk. Husk at der også i dette tilfælde gælder en ansøgningsfrist på 3 måneder efter 1. fraværsdag. 

Ret til dagpenge ved pasning af dit barn, som følge af Covid-19

Folketinget har også vedtaget en ændring af Barselsloven, der medfører, at du som lønmodtager kan få dagpenge for fravær i op til 10 dage, indenfor perioden fra den 23. november 2021 til 28. februar 2022.

Muligheden gælder i følgende situationer:

  • Dit barn er hjemsendt fra dagtilbud, skole eller institution pga. nær kontakt med en person, der er smittet med COVID-19.
  • Dit barn selv er smittet med COVID-19.
  • Dit barn er under 14 år.
  • Du ikke bruger afspadsering eller holder ferie.
  • Du ikke har fri med løn.

Herudover gælder andre konkrete forhold, du skal være opmærksom på, og som Udbetaling Danmark kan hjælpe med, ligesom det kan være en god idé at tale med din arbejdsgiver eller fagforening, om hvorvidt du har ret til at tage fri med løn for at passe dit barn.

Ovenstående muligheder gælder også for selvstændige.

Download som pdf

Vores kompetencer spænder bredt 
– skal vi også rådgive dig?

Se vores ydelser

cta ikon
bubble