Ny oplysningspligt for momsregistrerede virksomheder

Ny oplysningspligt

Når virksomheder fra nu af vil indberette moms på TastSelv Erhverv popper der en ny information frem i indberetningsløsningen. Fremover skal alle momsregistrerede virksomheder en gang årligt svare på, om de har momsfritagne aktiviteter.

Hvad indbefatter momsfritagne aktiviteter

Momsfritagne aktiviteter er ydelser omfattet af momslovens § 13. Der er tale om visse ydelser indenfor undervisning, sundhed, social forsorg, kultur, udlejning af fast ejendom, personbefordring samt finansiel- og forsikringsvirksomhed.

Mange virksomheder har både momspligtige og momsfritagne aktiviteter i samme CVR-nr. Ofte ser vi disse blandede aktiviteter ved bilhandlere, der også har provisionsindtægter, i driftsselskaber, hvor overskudslikviditet er investeret i en ejendom, som bruges til boligudlejning, eller i skønhedsklinikker der både tilbyder massage såvel som forskellige behandlinger indenfor sundhedsrelaterede ydelser, hvor behandlerne har opfyldt konkrete uddannelseskrav.

Derfor er oplysningspligten relevant for mange virksomheder – og ikke bare noget, som der skal svares afkræftende på uden at have tænkt virksomhedens aktiviteter igennem.

Hvad skal konkret oplyses

Først og fremmest skal virksomheder angive om de har momsfritagne aktiviteter.

Hvis virksomheden har momsfritagne aktiviteter, skal der dernæst oplyses om den fradragsprocent som anvendes i nuværende regnskabsår, ligesom der skal oplyses om slutdatoen for det regnskabsår, som fradragsprocenten er beregnet ud fra.

Hvordan opgør virksomheder med blandet aktivitet fradragsprocenten

Virksomheder med blandet aktivitet skal opgøre fradragsprocenten på de omkostninger, som vedrører begge aktiviteter. Fradragsprocenten beregnes ud fra forholdet mellem virksomhedens momspligtige omsætning og virksomhedens samlede omsætning. Der oprundes til nærmeste hele procent.

Hvis en virksomhed har momspligtig omsætning fra tømrervirksomhed på 3 mio og momsfri udlejning for 500 t.kr. vil fradragsprocenten kunne udregnes til 86 %. Der kan dermed fradrags 86 % af momsen på alle omkostninger, som både vedrører den momspligtige og den momsfritagne del af virksomheden. For omkostninger, som udelukkende vedrører tømrervirksomheden, såsom varekøb, kan momsen fortsat fradrages med 100 %, ligesom momsen på omkostninger, der udelukkende vedrører boligudlejningen, såsom vedligeholdelse på boligudlejningsejendommen, fortsat ikke giver anledning til momsfradrag.

Der skal bruges en foreløbig fradragsprocent

En virksomhed skal anvende den samme foreløbige fradragsprocent i et helt år (regnskabsår). Der kan altså ikke skiftes fradragsprocent ved hver indberetningsperiode.

Fradragsprocenten, som skal anvendes foreløbigt for et år, skal beregnes ud fra forholdet mellem virksomhedens momspligtige omsætning og virksomhedens samlede omsætning for forrige eller foregående år. Hvorvidt det er forrige eller foregående års fradragsprocent, der skal anvendes foreløbigt i indeværende år, afhænger af, hvornår fradragsprocenten for foregående år bliver opgjort. 

Er den endelige fradragsprocent for det foregående regnskabsår opgjort på tidspunktet for årets første momsindberetning, skal denne bruges som foreløbig fradragsprocent i hele regnskabsåret. Hvis den endelige fradragsprocent for det foregående regnskabsår ikke er opgjort på dette tidspunkt, skal den endelige fradragsprocent for året, før det foregående regnskabsår, bruges i hele regnskabsåret.

Indberetning af reguleringen for den endelige fradragsprocent

Der skal ikke længere efterangives i tidligere momsperioder for en regulering fra den foreløbige til den endelig fradragsprocent. Dermed vil der heller ikke blive opkrævet renter af reguleringen.

Hvis en virksomhed ud fra reglerne korrekt har anvendt en fradragsprocent på eksempelvis 90 % i hele 2024, som var den endelige fradragsprocent beregnet for år 2023, og det i foråret 2025 viser sig, at den endelig fradragsprocent for 2024 kan opgøres til 86 %, så skal virksomhedens regulering i købsmomsen ikke foretages som efterangivelser i momsperioderne i 2024 – men skal dermed ske efter nedenfor nævnte proces.

Reguleringen skal indberettes i den momsperiode, som omfatter den sjette måned efter regnskabsårets udløb. Dette vil for en virksomhed med kalenderårsregnskab være sig juni måneds indberetning, 2. kvartals indberetning eller 1. halvårs indberetning afhængig af afregningshyppighed for den pågældende virksomhed. Der må ikke reguleres i andre perioder end denne sjette måned.

Download som pdf

Vores kompetencer spænder bredt 
– skal vi også rådgive dig?

Se vores ydelser

cta ikon
bubble