Forskudsopgørelsen 2023

Forskudsopgørelsen 2023

Det er nu tid til at gennemgå forskudsopgørelsen for 2023, som ligger i din skattemappe på SKAT-Borger. Forskudsopgørelsen er bestemmende for den løbende skat, du skal betale gennem 2023 og dermed også for, om du til marts 2024 får overskydende skat eller restskat.

 

 Forhold du skal være opmærksom på:

Hvis du ønsker at have overblik over din skat og ikke blive overrasket i marts 2024 er vor anbefaling, at du særligt gennemgår følgende på indtægtssiden af din forskudsopgørelse:

  •  Om din lønindkomst, pension eller overskud af personlig virksomhed svarer til din forventning til 2023.
  • Hvis du er lønansat, og du tjener mindre end kr. 428.000 om året skal du passe på med at sætte din lønindtægt for højt, da dit beskæftigelsesfradrag herved bliver for højt, hvilket kan give restskat.
  • Modsat er gældende, hvis du er lønansat, og du tjener mere end kr. 618.000 om året. Her vil en forskudsangivet højere lønindtægt medføre, at du forskudsregistreres med betaling af topskat, hvilket vil give en overskydende skat.

 

På fradragssiden er følgende forhold ofte af stor betydning:

  • Om du har fået tilpasset dit kørselsfradrag til realiteten, hvis du eksempelvis er begyndt at arbejde mere hjemmefra (Kørselsfradrag kan opnås, hvis du har mere end 24 km til og fra arbejde - over 12 km hver vej).
  • Om du har tilpasset dine renteomkostninger – særligt ved låneomlægninger. Med et stigende renteniveau i 2023 kan dine renter være forskudsregistreret for lavt, hvilket dog ikke giver grundlag for restskat.
  • Har du ændret dine pensionsindbetalinger på en måde, hvor du ikke indbetaler så meget til pension som vanligt, vil det kunne betyde restskat. Dette både, hvis dit direkte fradrag for pensionsindbetaling til eksempelvis en privat ordning står højere end din reelle indbetaling, men også hvis din indbetaling kommer under kr. 77.900, som er den øvre grænse i 2023 for ekstra pensionsfradrag, og som betyder ekstra fradrag på 12 % eller 32 % afhængig af, hvor lang tid der er til, at du skal på pension.

 

 Egen korrektion i løbet af 2023

Hvis der i løbet af 2023 sker ændringer med større økonomisk betydning, kan forskudsopgørelsen løbende tilpasses. Her er det blot vigtigt at få medtaget indkomst og skat betalt indtil den dato, hvorfra tilpasningen skal effektueres. I forskudsopgørelsen har SKAT indsat en funktion, der kan trykkes på, så disse tal automatisk kommer ind i forskudsopgørelsen ved korrektion i løbet af året.

 

 Også muligt for SKAT at korrigere i løbet af 2023

SKAT har i flere år benyttet muligheden for at korrigere i forskudsopgørelsen i løbet af et indkomstår. Typisk sker dette, når årsopgørelsen for det foregående indkomstår er dannet. Og dette er særligt værd at være opmærksom på, hvis der er store forskelle mellem de skatterelevante oplysninger fra 2022 til 2023. Hvis SKAT korrigerer, sker det ved, at de sender et forslag til ændring af forskudsopgørelsen for 2023 til din digitale postkasse, og herefter er det vigtigt at få deres forslag gennemgået, da det ellers automatisk gennemføres.  

 

Download som pdf

Vores kompetencer spænder bredt 
– skal vi også rådgive dig?

Se vores ydelser

cta ikon
bubble