Aktiesparekontoen – er det noget for dig?

Siden 2019 har det været muligt at indskyde penge på en såkaldt aktiesparekonto i et pengeinstitut.

Fra 1. januar 2021 kan du maksimalt indskyde i alt kr. 102.300, og du kan kun oprette èn aktiesparekonto.

Politikerne oprettede ordningen med aktiesparekontoen for at gøre det mere attraktivt for private personer at investere i aktier.

Du kan kun investere i værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, herunder aktiebaserede investeringsselskaber. Dit pengeinstitut vil kunne oplyse dig om, hvilke værdipapirer du helt konkret må investere i, for at værdipapirerne kan indgå på aktiesparekontoen.

Nettoafkastet opgøres efter lagerprincippet, hvilket betyder at afkastet opgøres ud fra værdien af aktierne 1. januar i forhold til værdien pr. 31. december.

Du beskattes hvert år med 17 % af nettoafkastet på aktiesparekontoen. Afkast af aktier, der ikke indgår på en aktiesparekonto beskattes til sammenligning med 27% af afkast op til kr. 56.500 og 42% af afkast derover. (2021 tal)

Dit pengeinstitut indberetter alle oplysningerne til SKAT, og skatten beregnes og betales af pengeinstituttet via din aktiesparekonto.

Er en aktiesparekonto så noget for dig? I disse år stiger danskernes lyst til at investere i aktier ganske betydeligt. Lysten til at investere i værdipapirer hænger nok også sammen med, at der skal betales negative renter af indestående i pengeinstitutterne.

Investering i aktier er èn blandt mange muligheder for at placere sin opsparing og opnå et afkast. Historisk har afkast af investering i aktier været gode, men der er også risiko for tab, men overvejer du at investere i aktier, kan det være en attraktiv mulighed at gøre det via en aktiesparekonto.

Download som pdf

Vores kompetencer spænder bredt 
– skal vi også rådgive dig?

Se vores ydelser

cta ikon
bubble