Ændringer for småaktiver, driftmidler og FoU-afgifer

Folketinget har vedtaget lovforslaget (L 178), der forhøjer beløbsgrænsen for straksafskrivning af småaktiver, afskrivningsgrundlaget for fabriksnye driftsmidler og fradrag for Forsknings- og udviklingsudgifter.  

Ændringer for for småaktiver

Beløbsgrænsen for straksafskrivning af småaktiver bliver hævet fra 14.100,- til 30.000,- og har virkning for småaktiver, der er anskaffet den 23. november 2020 eller senere.

Derudover indebærer forhøjelsen, at beløbet for drifsmiddelsaldoen kan modregnes 100% ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, sålænge at saldoværdien udgør 30.000,- eller under. Ændringen har virkning for indkomstår, der udlber den 23. november 2020 eller senere. 

Ændringer for fabriksnye driftmidler

Afskrivningsgrundlaget for fabriksnye driftmidler udgør 116% af anskaffelsessummen, hvis driftmidlerne er anskaffet i perioden 23. november 2020 - 31. december 2022. 

Forhøjelsen af afskrivningsgrundlaget gælder ikke for:

  • Aktiver, der vælges strakafskrevet

  • Personbiler og skibe

  • Maskiner, der via egen energiforsyning drives eller kan drives af fossile brændsler

Bemærkninger til ændringer i afskrivningsgrundlaget for fabriksnye driftmidler

  • Ved personbiler skal det forstås som biler, der er indrettet til befordring af højst 9 personer (inkl. føren). Varebiler giver dermed adgang til forhøjelse af afskrivningsgrundlaget.

  • Forhøjelsen gælder fortsat køretøjer, der 1) registreret efter køretøjsregisteret § 2, stk. 1 eller 2) traktorer eller blokvogne, der uden registrering anvendes til transport efter §4. 

Ændringer for FoU-udgifter

Forsknings- og udviklingsudgifter kan – for indkomstårene 2020 og 2021 – fratrækkes med 130%. Dette er udvidet til at være gældende for indkomståret 2022.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP

Har I brug for hjælp og rådgivning i forhold til de nye beskatningsregler, så er I altid velkommen til at kontakte Rathmann & Mortensen. 

Henvisning til lovforslag

Du kan læse vedtagelsen af lovforslag L 178 her: https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l178/index.htm 

Vores kompetencer spænder bredt 
– skal vi også rådgive dig?

Se vores ydelser

cta ikon
bubble