Ændrede regler for børne- og ungeydelse

Som reglerne er i dag udbetales børne- og ungeydelse kun til den ene forælder. Fra den 1. januar 2022 bliver reglerne ændret, så begge forældre ved fælles forældremyndighed som udgangspunkt får udbetalt halvdelen af ydelsen hver. Samtidig indtræder der også ændringer for, hvornår børne- og ungeydelsen bliver nedsat.

Hvornår nedsættes børne- og ungeydelsen i dag

I dag nedsættes Børne- og ungeydelsen, hvis indkomsten er over kr. 818.300 (2021 niveau). Dette beløb udgør topskattegrundlaget, altså den personlige indkomst, omfattende løn, overskud af virksomhed mv. fratrukket AM-bidrag og indbetalinger til pension. Nedsættelsen af den samlede ydelse sker med 2 % af indkomsten over kr. 818.300. Nedsættelse af ydelsen sker, hvis bare èn af ægtefællerne overstiger indkomst-grænsen på kr. 818.300.

Ovenstående betyder, at der sker nedsættelse af ydelsen, hvis en ægtefælle har en indkomst på kr. 1.000.000, mens den anden ægtefælle kun har en indkomst på kr. 400.000. Nedsættelsen vil i år 2021 udgøre kr. 3.634 svarende til 2 % af forskellen mellem kr. 1.000.000 og indkomstgrænsen på kr. 818.300.

Har begge ægtefæller i stedet en indkomst på kr. 700.000, sker der ingen nedsættelse, da ingen af dem enkeltvis overstiger indkomstgrænsen, selvom deres samlede indkomst er den samme som i førnævnte eksempel.

Hvis et ægtepar har et barn på 10 år, udgør børne- og ungeydelsen i 2021, kr. 11.532. Hvis den ene forælder har en indkomst på kr. 1.394.900 bortfalder retten til børne- og ungeydelsen helt, uanset den anden forælders indkomst.

Hvornår nedsættes børne- og ungeydelsen fra 1. januar 2022

Fra den 1. januar 2022 beregnes nedsættelse af Børne- og ungeydelsen for hver forældre for sig, da ydelsen udbetales med 50% til hver forælder. Indkomstgrænsen udgør kr. 828.100 for år 2022. Forældrenes indkomst vil derfor ikke mere påvirke hinanden.

Nedsættelsen vil fortsat udgøre 2 % af indkomsten over kr. 828.100.

Ændringerne får ingen betydning for ægtefæller, hvor begge har en indkomst over indkomstgrænsen. Men for ægtefæller, hvor kun den enes indkomst ligger over indkomstgrænsen, vil det til gengæld give en større udbetaling, hvis nedsættelsen er større end det halve af den samlede børne- og ungeydelse, hvilket kan illustreres ved samme eksempel som tidligere med et ægtepar med et barn på 10 år.

I 2022 får hver forældre udbetalt kr. 5.766 i børne- og ungeydelse (2021 niveau for sammenlignelighedens skyld). Den ene forælder har en personlig indkomst på kr. 1.394.900, mens den anden forældre ligger under indkomstgrænsen. Denne familie vil efter 1. januar 2022 fortsat få udbetalt den ene halvdel i Børne- og ungeydelse, hvor familien i år 2021 mistede retten til hele børne- og ungeydelsen.

Download som pdf

Vores kompetencer spænder bredt 
– skal vi også rådgive dig?

Se vores ydelser

cta ikon
bubble