Ændrede afskrivningsregler

Der er i april 2021 vedtaget nye regler om afskrivning af småaktiver og fabriksnye aktiver.

Forøgelse af grænsen for småaktiver

Anskaffelse af småaktiver kan skattemæssigt afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret. I 2020 var grænsen for småaktiver kr. 14.100. Med vedtagelsen af de nye regler kan alle småaktiver op til en værdi på kr. 30.000, og som er købt efter den 23. november 2020, afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret.

Fabriksnye aktiver (forøget afskrivningsadgang)

For anskaffelse af fabriksnye aktiver i perioden 23. november 2020 til 31. december 2022 er der åbnet op for et forøget afskrivningsgrundlag. For anskaffelser i denne periode vil afskrivningsgrundlaget udgøre 116 % af købsprisen. Det forøgede afskrivningsgrundlag vil for et selskabs investering af eksempelvis kr. 100.000 betyde en skattebesparelse på kr. 3.520.

For at opnå det øgede afskrivningsgrundlag er der følgende krav til de aktiver, der investeres i.

Aktiverne skal være:

  • Fabriksnye
  • Anvendt 100 % erhvervsmæssigt
  • Anskaffet i perioden 23. november 2020 til 31. december 2022
  • Hvis anskaffelsessummen er under kr. 30.000 må aktivet ikke være straksafskrevet, jf. muligheden i afsnittet om ”forøgelse af grænsen for småaktiver”
  • Reglerne kan anvendes for vare- og lastvogne, men ikke for personbiler eller for maskiner, der drives af fossile brændsler

Hvis et aktiv sælges igen inden udgangen af år 2026 skal salgsprisen skattemæssigt forhøjes med 16 %.

Da forøgelsen af grænsen for småaktiver ikke medfører en skattebesparelse, kan det overvejes om nogle småaktiver i stedet for skal aktiveres skattemæssigt til 116 % af købsprisen og så afskrives, da der heri er en reel skattebesparelse. Dette kan vælges aktiv for aktiv. 

Download som pdf

Vores kompetencer spænder bredt 
– skal vi også rådgive dig?

Se vores ydelser

cta ikon
bubble