Ophør af modregning som følge af egen arbejdsindtægt

Der er stillet lovforslag om, at der ikke længere skal ske modregning i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg som følge af pensionisters egen arbejdsindtægt.

Dette er i tråd med den allerede indførte afskaffelse af ægtefællemodregning fra 1. januar 2023, hvorved ens ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt ikke længere bliver modregnet i egen folkepension eller tilsvarende. 

Ændringens omfang

Med de tidligere regler skete der modregning i pensionstillægget ved egen arbejdsindtægt over kr. 122.004 og i folkepensionens grundbeløb ved egen arbejdsindtægt over kr. 359.200. Disse modregninger afskaffes, så det nu bliver muligt at arbejde, uden at man bliver straffet økonomisk herved. 

Der sker stadig modregning i pensionstillægget ved andre indkomster end egen arbejdsindtægt, for eksempel ved udbetaling fra pensionsordninger og modtagelse af aktieudbytte. 

Egen arbejdsindtægt omfatter indkomster fra blandt andet løn, honorarer og overskud fra selvstændig virksomhed. 

Der er lagt op til at ændringen indføres med tilbagevirkende kraft, således at ophør af modregning vil ske fra den 1. januar 2023. 

Download som pdf

Vores kompetencer spænder bredt 
– skal vi også rådgive dig?

Se vores ydelser

cta ikon
bubble